Fra fire logoer til en merkevare

Prosessen startet med deltagelse på et inspirerende arrangement hos Innovasjon Norge.

Visuelle merkeelementer
Overhallahus
Overhalla-design

Navn og logo

Logo brevark
Navn og logo

Merkevarebygging

Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.

Strategi; merkeplattform, posisjonering, navn og merkearkitektur. Visuell identitet, design manual, website, brosjyre, interiør og diverse applikasjoner.

Overhalla (norrønt æfri halfa ”øvre halvdel”) er fire kompetansevirksomheter, innen bygg og anlegg, har blitt ett brand. Dette bidrar til betydelig effektivisering i merkevarebygging og markedsføring. Overhalla setter nå et markant fotavtrykk i markedet.

 

Komplett

Tidligere Overhalla Cementvare, OCEM ble etablert som et familieforetak i 1946, og gikk etterhvert inn på eiersiden i andre selskaper i bygda. Siden den gang har jordbrukskommunen i Nord-Trøndelag vært vitne til et aldri så lite industrielt eventyr, og i  2013 var altså hjørnesteinsbedriftens reise komplettert.

logo

Fredag 14. juni 2013 lanserte Overhallagruppen – en omfattende omprofilering av deres fire bedrifter. Alle med nye navn og samlet under paraplyorganisasjonen. Gruppen inneholder nå Overhalla betongbygg, Overhalla hus, Overhalla transport og Overhalla mekaniske.

Overhalla sin visjon er å bli Norges ledende forsyner av konstruksjoner innenfor betong, tre og stål.

Adm dir Overhalla

- Det begynte med kurs hos IN hvor vi fikk inspirasjon til å gjøre noe. Men det var strategiprosjektet og ideen om et felles merke, som gjør at vi kan kommuniserer effektivt og sparer penger, som virkelig gjorde utslaget. 

Vi bygger merkevare for hverandre. Når jeg reiser rundt i landet hører jeg jo at folk ser oss overalt. Og så ble det veldig fint. Profilen er virkelig oss. Vi har oppnådd mye på kort tid. Fellesskapsfølelsen er på plass og selskapet er mer verdt.

Arnt Ove Amdal (prosjekteier i prosjektgruppa), adm. dir. Overhalla Betongbygg og eier av Overhallagruppen arnt@overhallabetongbygg.no