Santander - branded environments

Historier og interaksjon med teknologi, innovasjon og historikk har vært fokus i et visjonært perspektiv.

santander_branding_1-1920x1080

Bakgrunn

Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, en av verdens største finanskonsern. Hovedkontoret for Norden er på Lysaker. Norden er definert som et satsningsområde og den Nordiske enheten har en forvaltningskapital på NOK 121 mrd.

I Santanders nye lokaler har vi jobbet med prosjekt PULS; emosjonelle opplevelser for en rasjonell virksomhet. Fokuset er mennesker, liv, drømmer og måloppnåelse. Historier og interaksjon med teknologi, innovasjon og historikk har vært fokus i et visjonært perspektiv.

Lokalene på Lysaker har i løpet av de siste to år blitt betydelig modernisert i regi av iArk v/Heide Tjøm. I prosessen har Santander arbeidet med et endringsprosjekt med Preben Sander, som skulle se på muligheter for markering av ny giv: samhandling, dynamikk og bygging av intern kultur og stolthet.

Renovering og omstrukturering er i sin helhet styrt av Relokator v/Tian Wahlmann.

santander_branding_2-1920x1080

Santander har en visuell identitet som er fattig på virkemidler, det ble derfor nødvendig å utvikle nye elementer og løsninger for å få lokalene til å bli den moderne og spennende arenaen som Santander ønsket. Prosjektet har også inneholdt spennende teknologiske konsepter som skal dramatisere Santanders indre puls for de ansatte.

santander_branding_5-1920x1080

Oppgave og løsning

Prosjektgruppen gav prosjektet navnet PULS. De ansatte i Norge er del av en spennende og nyskapende virksomhet med forgreninger over det meste av verden. Santander er en fremoverlent, innovativ og multikulturell organisasjon med stor suksess og dette ville man få frem ved hjelp av kommunikasjonskonsepter, branding og teknologi.

Prosjektet (ved konseptansvarlig Preben Sander og Grid Design) kartla gjennom en grundig prosess hva som kunne visualiseres og gis plass. Det ble også kartlagt hvilke grafiske systemer som var nødvendig for enklere navigasjon og wayfinding i nye lokaler og hva man trengte i forhold til markering av spesielle områder og funksjoner.

I tillegg til et skiltsystem for rom og en sikkerhetsmarkering av glassflater ble det utviklet et konsept for markering og skjerming av møteområder, workshoprom og stillerom.

santander_branding_6-1920x1080

Santanders tilstedeværelse i verden er fortalt gjennom store bilder og tekst. I workshoprom ble pulsen hevet gjennom store mantraer og inspirerende bruk av grafikk. Stillerom er diskret markert gjennom et nyutviklet grafisk element. Designspråket som er brukt er utviklet av Grid Design for Santander.

Prosjektet er pågående og det arbeides med et dynamisk skiltsystem for markering av inngangssoner og et spennende skjermbasert prosjekt som visualiserer aktiviteten i de forskjellige avdelingene i PULS-soner.

Prosjektet startet høsten 2014, de grafiske elementene ble påbegynt implementert i bygget juni 2015 og prosjektet strekker seg inn i 2016.

santander_branding_9-1920x1080
santander_branding_11-1920x1080
santander_branding_12-1920x1080
Identitetsbærere i interiør og omgivelser hever pulsen hos Santander på Lysaker
Stillerom er diskret markert gjennom et nyutviklet grafisk element