Fra OLF til Norsk olje og gass

Nytt navn og identitet for Oljeindustriens landsforening (OLF).

Norsk_olje_og_gass-1920x1080

Administrerende direktør, Gro Brækken (2015).

Nytt navn og visuell identitet
Visuell identitet og logo
Nytt navn og designprogram
Designprogram og publikasjoner
Norsk olje og gass

Norsk olje og gass er et treffsikkert navn på en organisasjon som representerer en av de viktigste næringene i Norge.

Navnet er utviklet i samarbeid med kommunikasjonavdelingen og er godt forankret i organisasjonen og opp til ministernivå. 

Den distinkte visuelle identiteten formidler tydelig at Norge ikke bare er en oljenasjon, men også en betydelig gass- og teknologiprodusent.

Norsk olje og gass er nå fullt forberedt på å fortsette sin rolle som en profesjonell arbeidsgiverforening for olje- og leverandørselskaper på norsk sokkel. 

 

Oppdragsgiver: Norsk olje og gass

Kategori: Virksomheter

Leveranse: Merkevarestrategi | navn | visuell identitet

Filmen er laget av Try/Apt