Big Bite over hele landet

Med nysmurte subs og et effektivt retailkonsept har den norske kjeden på få år etablert seg over hele landet.

Big Bite serveringskonsept

Nasjonal vekststrategi

Big Bite er et norsk franchisekonsept, etablert i 1997. Big Bite tilbyr rask og rimelig mat i farta, med subs, wraps og salater.

Kjeden har sin opprinnelse i Trøndelag og merkevaren var naturlig nok mest kjent i Midt-Norge de første 20 årene.

I 2015 kom nye investorer med nasjonal vekststrategi. Big Bite skulle etableres på høytrafikkerte lokasjoner i kjøpesentre og knutepunkt, og Grid ble engasjert til å redesigne profilen og utvikle et nytt retailkonsept. 

Retail kommunikasjon
Retail serveringskonsept
Logo uniform

Tre kritiske suksessfaktorer

1. Være attraktiv og relevante for kjøpesenterledelsen. Big Bite sitt konsept tilbyr rask og rimelig mat for folk i farta, og denne posisjonen er førende for alt designarbeidet.

Det smidige konseptet lar seg lett tilpasse spesielle forhold, noe som bidrar til at de ofte får gode beliggenheter i forbindelse med torg og rulletrapper, arealer som ofte ellers er vanskelig for senteret å fylle.

Det smidige konseptet lar seg lett tilpasse spesielle forhold, noe som bidrar til at de ofte får gode beliggenheter i forbindelse med torg og rulletrapper, arealer som ofte ellers er vanskelig for senteret å fylle

2. Redusere byggekostnadene. De aller fleste Big Bite enheter er unike, både i størrelse, plassering og arealutforming, noe som krever høy tilpasningsgrad.

Løsningen var et modulbasert system som enklere kunne tilpasses nye lokaler med mindre bruk av spesialløsninger og dyre innredningsmaterialer.

3. Forenkle kundereisen for å redusere kødannelser i rushtid. Lettere navigasjon i mattilbudet, tydeliggjøre startpunktet i kjøpsprosessen og endret rekkefølge i både valg av ingrediensene og tilbehør.

BigBite_retail_6-1920x1080
Branding uniform

Designkvalitet og resultater

Utformingen av hurtigmatkonsepter har endret seg voldsomt de siste 20 årene. De er mindre preget av sterke signalfarger og industrimøbler, men har samtidig ivaretatt nok av kategorispråket for at kundene raskt forstår tilbudet.

Big Bite logoen ble derfor videreført med kun små endringer, mens alle andre visuelle elementer ble redesignet for å møte endrede preferanser.

Konsept Oslo City

Big Bite har fått fart på utrullingen og opplever økt salg, og økt interesse fra kjøpesentere over hele landet.

Riktig designkvalitet med konsistens i både fysisk utforming, farge- og materialbruk over tid har vært med på å skape forventninger og gode kundeopplevelser. 

Big Bite åpnet sin første pilot med sitt nye retailkonsept på Ski Storsenter i 2015. Siden er det gjennomført mange titalls oppgraderinger og nyetableringer, og Big Bite har i dag 70 utsalgssteder – over hele Norge.

Big Bite sommerservering

Foodtruck på Youngstorget i Oslo sommeren 2021.

Big Bite åpnet den første piloten med sitt nye retailkonsept på Ski Storsenter i 2015. Siden er det gjennomført mange titalls oppgraderinger og nyetableringer, og Big Bite har i dag 70 utsalgssteder – over hele Norge.

Oppdragsgiver: Big Bite Submarines AS

Kategori: Retail

Leveranse: Retailkonsept

Foto og video: Mark Purnell

Matfoto: Studio Isidor