Frøya ultrafersk premium lakseloin

Det tar bare to timer fra fisken tas opp til den er ferdig pakket og klar for nedkjøling. Men merkevaren fremsto hverken differensiert eller distinkt.

Navn og merkeelementer

Lite distinkt

Frøyas ultraferske laks fra øya Frøya fremsto merkevaremessig svak og lite distinkt i butikkhyllene. Antagelsen om at mange trodde de kjøpte «sort Salma» ble raskt bekreftet.

Merkenavnet Frøyas med genitiv s, var krevende å etablere da kutymen er at opprinnelsesnavn i regelen er uten. I praksis ble bruken av navnet, både skriftlig og muntlig, tilfeldig og inkonsekvent.

Nytt merkenavn uten genetiv s

Forsterket merkevareopplevelse

Fullstendig redesignet identitet, pakninger, brosjyremateriell og digitale flater som forsterker opplevelsen av ekspertens ultraferske premium lakseloin.

Frøyasalmon.com skal være en spennende og levende plattform som inspirerer den kvalitetsbevisste fiskespiseren med lekkert, og enkelt innhold.

Merkevarestrategi og posisjonering

nettsiden finner du nå smakfulle videooppskrifter og tilberedningstips som viser deg hvordan du steker, porsjerer og ovnsbaker Frøya perfekt.

Video som innholdsbærer

Mobil-først-prinsippet: Mobil utgjør nå 65 prosent av tiden vi bruker på digitale medier. Nettsidene er derfor svært oversiktelige på mobil og det skal være enkelt å finne måter å tilberede Frøya på når du står lett hektisk i butikken med mobilen i hånda. Video er valgt som viktigste innholdsbærer.

Enkel publisering på flere språk: Siden er bygget med en enkel Webflow CMS. Det skal være lett for Frøyas innholdsansvarlig å publisere innhold. Redaktøren kan gjøre endringer rett på live-nettstedet, og innholdet vil oppdateres automatisk, uansett hvor det vises.

 

Oppdragsgiver: Insula AS

Kategori: Produkt

Leveranse: Merkevarestrategi | navn | visuell identitet | pakningsdesign | nettside

Samarbeidspartnere: Minimercials | Studio Isidor | Sporenstrek