Retningsbekreftende linjekart for Ruter

Står jeg på riktig side? Hvilken plattform går mot byen? Er Stortinget øst- eller vestover? Hvilke stasjoner stopper linje 4 på? Ruter viser vei.

Ruter_2_grid

Bakgrunn

På T-banestasjoner med mange linjer i samme retning er det behov for å forklare reiseretningene for de ankomne. En som er ukjent trenger mer enn reiseretning og linjenummer for å kunne velge riktig plattform.

 

Oppgave og løsning

For å gi tilstrekkelig informasjon til reisende i T-banenettet har Grid i samarbeid med Ruter utviklet et sett kart som beskriver traséen med alle stoppesteder for hver reiseretning på stasjonene.

Ruter_1_grid-1920x1080

Kartene har store formater som skal være lett lesbare i fart, og skal fungere som et supplement til øvrige henvisningsskilt med reiseretning, og må plasseres i tett tilknytning til disse.

Utfordringen med Oslos retningsbekreftende linjekart ligger i at driftsmønsteret i trafikk avviker veldig fra andre land man kan hente inspirasjon fra.

Ruter_3_grid-1920x1080

Der man i referanselandene kan tegne én linje for hver plattform, må man i Oslo vise opp til seks linjer, som forgrener seg ut til de forskjellige endedestinasjonene, noe som gjør at kartene vil variere kraftig i forhold til antall linjer som stasjonen betjener.

Ruter_4_grid-1920x1080

Information overload

Med så mye å fortelle, på én og samme flate var det nødvendig å skape et stringent informasjonssystem, og forenkle anvisningene så langt det lot seg gjøre, samtidig som det var viktig å beholde det visuelle språket og ikonografien de reisende er kjent med fra T-banekartet.

Ruter_5_grid-1920x1080

Grunnet fysiske begrensninger på stasjonene var det også en forutsetning at formatene måtte være fleksible og skalerbare.

Et sett med seks forskjellige fysiske formater, og mulighet for skalering av grafikk innenfor disse rammene, ga løsningen den fleksibiliteten som var nødvendig for å tilpasse seg hver enkelt posisjon, på hver enkelt stasjon.

De første kartene er i mai 2016 allerede montert på Sinsen, Økern og Blindern. Utrullingen fortsetter utover sommeren og høsten.

Ruter_linjekart_9_grid-1920x1080
Ruter_linjekart_12_grid-1920x1080
Ruter_linjekart_7_grid-960x540
Ruter_linjekart_8_grid-960x540
Ruter_linjekart_11_grid-960x540

Oppdragsgiver: Ruter AS

Informasjonsdesigner, Ruter AS: Kim Frydenlund Grane

Prosjektleder: Camilla Block Hellum

Produktdesign: K8 Industridesign