- Joda, det finnes masse folk som bryr seg

Bli sett er en ideell organisasjon med behov for navn og distinkte merkeelementer som effektivt formidler merkeløftet. – Og ikke minst er lett å få øye på.

Distinkt brand asset
3 Blis-sett-logo-Uttrykk
4 Bli-sett-Visittkort_rod
Bli sett navn og visuelle merkeelementer
6 Bli-sett-Kopp_rod
Kommunikasjon for ideell organisasjon

Idealist, gründer og daglig leder

Terese Skotnes  startet organisasjonen Bli sett etter selv ha vokst opp som pårørendebarn. Hun opplevde en mangel på forebyggende tilbud for ungdom som ikke føler seg sett i oppveksten.

Terese er utdannet politi og har tre års jussutdannelse. Hun har jobbet frivillig i utlandet og i Norge og anser frivillighet som en viktig ressurs i samfunnet.

Bli_sett_Web

Nonprofit organisasjoner er ofte omtalt som den tredje sektor etter privat og offentlig og omfatter frivillige organisasjoner og andre private virksomheter som ikke drives for fortjeneste eller uttak av overskudd.

Terese er foreløpig eneste ansatt med støtte fra Nav til september – for å starte Bli sett, med mulighet for forlengelse ut året. 

1 av 4 vokser opp med en forelder med psykisk sykdom

26,5% (2011-tall) av alle barn i Norge hadde minst en forelder med psykisk sykdom eller alkoholmisbruk som sannsynligvis gikk ut over daglig fungering. 10,4% av disse barna rammes alvorlig av foreldrenes psykiske lidelse (Folkehelseinstituttet)

Opp mot 25% av alle psykiske lidelser blant ungdom henger tett sammen med foreldrenes psykiske lidelser. Barn som har klart seg godt til tross for å ha vokst opp i familier med psykisk sykdom har ofte hatt en voksen utenfor familien som har engasjert seg i barnet (Killén, Kari, Barndommen, 2009).

10-Bli-sett-Tskjorter

Legger vi til andre mulige årsaker til at barn blir oversett, eller utsatt for omsorgssvikt, er det grunn til å tro at tallet er forskrekkelig høyt.

Idé, formål og verdipyramide

Bli sett er en ideell organisasjon som jobber for at ungdom skal ha trygge voksenpersoner i livet sitt. For å ivareta formålet skal hver frivillig levere inn en politiattest. Både frivillige og ungdom vil bli fulgt opp underveis.

Ideell organisasjon for ungdom

Bli sett fungerer som en type vennetjeneste ved å verve, intervjue og matche en ungdom og en voksen.

Målet er at den voksne og ungdommen skal bygge en relasjon som kan vare i flere år og at den frivillige vil være en trygg og stabil voksen utenfor ungdommens egen familie.

Formålet er forebygging av negative konsekvenser av å vokse opp med manglende trygge voksenpersoner eller voksne uten nok kapasitet.

Merkeplattform og posisjonering

Merkeplattformen ligger til grunn for utvikling av navn og visuell identitet. I arbeidet med en  attraktiv differensiert posisjon og distinkte merkeelementer gir merke- eller kundeløftet, bevisene og persoligheten avgjørende føringer.

Posisjon_merkeplattform_Grid

1. Innsikt: Jeg føler meg oversett og skulle ønske jeg hadde en voksen med kapasitet til meg i livet mitt

2. Løftet: En voksen som ser deg

3. Bevis: Verve frivillige som ønsker å jobbe med ungdom. Gjennom intervjuer og politiattest sørge for at frivillige kan være en trygg voksenperson. Matche ungdom og frivillig basert på bl.a interesser. Tett oppfølging

4. Personlighet: Positiv, inkluderende, upretensiøs

5. For hvem: a) Ungdom 13-18 år som føler seg oversett og søker oppmerksomhet. b) Frivillige som ønsker å engasjere seg personlig. c) Økonomiske bidragsytere som er opptatt av ungdom og oppvekst

6. Imot hvem: Organisasjoner som tilbyr behandling fremfor forebygging. Røde kors sitt mentorprogram (det mest sammenlignbare tiltaket).

Andre ideelle organisasjoner rettet mot ungdom er enten store, eller relativt store, og jobber kun med behandling (behandlingstilbud). Bli sett er forebyggende. Bli sett er en liten og fleksibel organisasjon med tett oppfølging av ungdom og frivillige.

4 visuelle konsepter

Pro bono publico, vanligvis forkortet til pro bono, er latin og betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og ubetalt av fagfolk.

Etter innledende samtaler med Terese i januar i år besluttet Grid å hjelpe med strategi; verdipyramide og merkeplattform, navn, visuell identitet og kommunikasjon i SoMe.

Strategisk rådgiver, prosjektleder, navneutvikler, tekstforfatter og fire designere gjøv løs på oppgaven med liv og lyst.

Grid testet fire visuelle retninger

Utdrag fra presentasjon av 4 konsepter: Utropet, Vinduet, Emojien og Livslinjen

Navnet Bli sett kom ganske raskt når merkeplattformen var på plass. Navnet tilhører kategorien antydende merkenavn som nettopp antyder merkevarens kundeløfte og tilleggsverdi.

Du kan lese om merkenavn og navnekategorier i artikkelen; All verdens merkenavn er plassert i 8 kategorier

Etter at gode kolleger hadde gjennomført samtaler med tenåringer i heimen viste det seg at alle konseptene traff godt. Ingen fikk tommel ned.

Valgets kvaler. Også Terese hadde problemer med å velge konsept. For selv om primærmålgruppen er ungdom fra 13 til 18 er det viktig at virksomhetsidentiteter skaper stolthet, inspirerer og motiverer til innsats. Terese opplevde at alle fire gjorde det.

53 tiendeklassinger

I slutten av mars ble konseptene testet i to 10. klasser i Oslo. Det var ingen som ikke svarte og vi fikk 53 svar!

Elevene hadde digital undervisning og fikk først presentert Bli sett som organisasjon og tilbud og så hva konseptene handler om. Deretter ble materialet oversendt med spørsmål presentert som en oppgave de skulle svare på alene i fred og ro.

1. Hvilken av de fire alternativene tror du passer best til Bli sett?

2. Hvis du hadde en venn du trodde kunne trenge en ekstra voksen i livet sitt, hvilket alternativ syns du føles riktig å anbefale eller videresende lenke til? Skriv kort litt om hvorfor.

3. Ranger i stigende rekkefølge hvilket design du har mest tro på vil fungere. 1 er mest og 4 minst.

4. Har du noen innspill til forbedring eller ideer til hva Bli sett bør gjøre for å nå ut til målgruppen?

Navn, visuell identitet og kommunikasjon i sosiale medier for Bli sett

Et viktig resultat fra testen var at respondentene var kjempepositive til organisjonen og flere kom med interessante innspill.

Et overraskende resultat var at ett av konseptene skåret relativt svakt. Emojien gjorde det best med to av de andre konseptene rett etter med kun få stemmer bak.

Mange måter å bidra på

Du kan følge Bli sett på Instagram, Facebook og LinkedIn, og på den måten bidra til å bygge kjennskap og kunnskap om tilbudet ved å like, kommentere og/eller dele oppdateringer videre.

blisett.no kan du melde din interesse som voksen som vil engasjere seg personlig for at ungdom skal ha en sunn oppvekst. Som ungdom kan du melde din interesse for kontakt med en voksen.

Alle kan melde seg inn i organisasjonen. Som medlem vil du kunne vise din støtte til arbeidet og du får stemmerett. Jo flere medlemmer Bli sett får, jo sterkere står organisasjonen. Medlemskontingenten er 200 kroner i året.

Privat og offentlig sektor kan gi økonomisk støtte. Bidraget vil hjelpe Bli sett med utvikling av tilbudet, spre informasjon til ungdom, verve frivillige og ikke minst følge opp flere ungdommer. Hovedfokuset er å nå ut til flest mulig ungdommer.

Bli sett er en ideell organisasjon og tar ikke ut profitt. Alt overskudd vil bli brukt til å videreutvikle organisasjonen. Donasjoner kan vippses til vippsnummer 662323.

Les mer på blisett.no

Oppdragsgiver | pro bono: Bli sett

Kategori: Virksomhet | tjeneste

Leveranser: Verdipyramide | Merkevarestrategi | navn | visuell identitet | kommunikasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Sidsel

Strategisk rådgiver i Grid branding

Sidsel Lie

Strategisk rådgiver og navneutvikler

sidsel.lie@grid.no

+47 913 32 914