En differensiert og distinkt Appetitt

Appetitt får en sterkere visuell identitet med distinkte merkeelementer, med utgangspunkt i en oppdatert posisjon.

Redesign visuell identitet og pakningsdesign

Grids leveranse

I samarbeid med Felleskjøpet, har Grid branding utviklet

  • Ny merkevareposisjon
  • Visuell identitet med fokus på merkemarkører
  • Merkevarehierarki og navigasjonssystem (inkl. for potensielle merkeutvidelser)
  • Pakningsdesign på 64 varelinjer
  • Annonser

Bakgrunn

Konkurransen på markedet for fôr til katter og hunder er svært sterk, med alternativer tilgjengelig både i dagligvarehandelen, i spesialist-/faghandel og hos veterinær. I tillegg har onlinehandelen skutt i været.

Felleskjøpet har i 125 år vært en partner for bønder og andre som driver med dyr i Norge. Tilgangen til alle deler av norsk matproduksjon er sterk, og kompetansen innen dyreernæring er særdeles høy. 

Målgruppen sin oppfatning er imidlertid ikke på det nivået som produktene fortjener, eller som Felleskjøpet forventer. Grep måtte derfor gjøres for å etablere riktige koblinger i målgruppens hoder, øke preferanse og skape mental tilgjengelighet (den fysiske jobber Felleskjøpet med selv). 

Oppgave

Redesign Appetitt hunde- og kattemat, og de tilhørende 64 varelinjene, mtp:

  • Konkurransearenaen generelt
  • Opp mot Labb, Felleskjøpets andre merkevare
  • Nye distribusjonskanaler: Utenfor Felleskjøpet, online, utlandet

Casebeskrivelsen fortsetter under visuellene.

Distinkte merkeelementer
Ny logo Appetitt
Visuell identitet
Pakningsdesign og visuell identitet
Pakningsdesign
Pakningsdesign og merkemarkører
Pakningsdesign
Annonse for Appetitt

Strategi 

Premium-segmentene innen dyrefôr preges av at merkene enten posisjoneres som naturlige (av typen “la hunden din spise slik den ville spist om den levde fritt i naturen”), eller som vitenskapelige (av typen “våre forskere og ernæringsfysiologer har utviklet det perfekte hundefôr på vårt laboratorium”).

Ettersom Appetitt i stor grad leverer på begge disse sterke kategoridriverne, valgte vi å posisjonere Appetitt i midten (“ja takk, begge deler”): 
Appetitt bidrar til å fremme ditt dyrs helse gjennom å være beriket med aktive ingredienser fra den norske naturen - utviklet av særs kompetente ernæringsfysiologer.

Vi valgte å videreføre heksagonet, som var Appetitts sterkeste visuelle identifikator, men å styrke dette betraktelig, og gi dette mer betydning enn at heksagon ofte hinter til “vitenskapelighet”. Vi valgte å dele opp heksagonet for å fylle dette med naturen, med de ulike bestanddelene som gjør hvert Appetitt-fôr unikt og funksjonelt - og med farger som hjelper forbruker å finne produktet som matcher sitt dyrs behov.

Rundt heksagonet gjorde vi pakningen hvit, både for å la heksagonet og annen navigasjonsinformasjon, som fargekoding, komme til sin rett - men for å få frem det rene, det naturlige, det ærlige og det selvsikre/kompetente.

Og ny tagline ble: Appetitt - Enriched by Norwegian nature.

Oppdragsgiver: Felleskjøpet

Kategori: Produkter

Leveranse: Merkevarestrategi | visuell identitet | pakningsdesign | reklame | fagpresseannonser

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Kristian

Strategisk rådgiver

Kristian Lyse

Strategisk rådgiver

kristian.lyse@grid.no

+47 982 68 345