Hvilke logoer kjenner du igjen?

Sidsel Lie - 09. mars 2018
Logo_dagligv_test_blogg-1920x1068

Skriv navnet på de første fem, seks, syv logoene du kjenner igjen. 10 er mer en nok. Og det skal gå fort.

To minutter

Kjenner du igjen en eller to så skriv ned og send inn. Alle svar er viktige. – Og riktige. Logoen du kjenner igjen først skriver du ned som nr 1, osv. Bruk et par, tre minutter.

Testen er lagt ut på Facebook-siden Grid research > Hvilke logoer kjenner du igjen?

Resultat, fasit og mer om bakgrunn for undersøkelsen vil bli publisert på Grid design sine Facebook-sider. Svarene er anonyme.

Du kan også gå direkte til skjemaet Design research logotest.

Identitetsdesign

Testen gjøres i forbindelse med redesign av visuell identitet for en av Norges mest kjente merkevarer i sin kategori.

 

Design_research_prosess

I innledende fase foretas ulike tester og eksperimenter blant annet for å avdekke hvilke elementer som er kritiske ift gjenkjennelse og identifisering. Logotest på Facebook er en del av dette.

Lavterskeltiltak

På Facebook-siden Grid research vil vi teste hvilken type undersøkelser som vil bidra til at vi effektivt kan gjøre en enda bedre jobb for våre kunder. 

Motivet for et lavterskeltiltak er et lett tilgjengelig verktøy for eksperimentering og inspirasjon i designprosessen, og en plattform for mer eller mindre høytidelige eksperimenter, som handler om hvordan vi mennesker reagerer på sanseinntrykk.

Både rekruttering og utprøving av design research på Facebook blir en spennende øvelse – og et eksperiment i seg selv!

Følg oss på > Grid research

Les mer om design research > Den store tubetesten > 7 av 10 tror det er ekte kontaktlim