Digital og fysisk brukeropplevelse i Bane NORs besøkssenter

En brukeropplevelse er sjelden enten digital eller fysisk, men en kombinasjon.

besokssenteret02

Bakgrunn

Bane NOR har en jernbanehistorie som har satt spor i tre ulike århundre og et samfunnsoppdrag som skal forme bærekraftige mobilitetsløsninger for framtiden.

Historien som beveger seg både bakover og framover i tid formidles i Bane NORs besøkssenter i Oslo. Her har vi hatt de besøkende i fokus og formet en engasjerende brukeropplevelse.

banenor-miljotre-960x640

I stedet for at du er passiv tilskuer til historiefortellingen, har vi gjennom en serie installasjoner sørget for å involvere og aktivere deg. En av installasjonene i utstillingen er et digitalt og fysisk miljø- og klimatre.

Digitalt miljøtre

Den mest sentrale installasjonen er en skjermvegg på 7 meter der brukerne kan styre innholdet med et 55″ touch-bord. Her kan brukeren dykke inn i ulike temaer og dessuten ta del i det virtuelle miljøtreet. De blir stilt et enkelt spørsmål om transport:

«Hvilket transportmiddel brukte du for å komme deg hit i dag?»

Alle svar går inn i en samlet statistikk, som formidles med blader i ulike farger i miljøtreet.

miljotre-960x640

Desto mer bærekraftig og miljøvennlig transportalternativet er, jo grønnere blader får treet. Kjører du fossilbil må du tåle å skjemme treet med et brunt blad, mens du som gående eller togpassasjer bidrar til et grønt og frodig tre.

Treet blir altså en blanding av grønne, gule og brune blader, som illustrerer hvor miljø- og klimavennlig du har svart.

Bak det digitale treet vises også en video av været. Dersom de besøkende de siste 30 dagene har avgitt klimavennlige svar, vil det være stabilt og godt vær, mens dårlige transportvalg vises som uvær. På den måten blir vi påminnet om at det vi gjør lokalt får konsekvenser for hele kloden.

Bli en del av veggen

Du kan også finne ditt transportmiddel som fysisk skilt, ta en selfie og enkelt laste det opp via egen telefon.

besokssenteret03-960x540
besokssenteret05-960x540

Ved integrasjon mot Slack får Bane NOR umiddelbart beskjed og kan godkjenne bildet direkte i Slack. Bildet blir da en del av rullerende bilder på storskjermen.

Det analoge treet

I Grid branding lager vi kommunikasjon i skjæringspunktet mellom det digitale og fysiske. En brukeropplevelse er sjelden enten digital eller fysisk, men en kombinasjon.

I det digitale miljøtreet er det fysiske elementer og fysiske handlinger i kombinasjon med det digitale. Og vi har forlenget den fysiske opplevelsen gjennom samspill med et fysisk tre.

besokssenteret04-960x540

I det fysiske treet kan du finne et blad som tilsvarer ditt transportalternativ og henge det på treet. Og som en bonus kan du du rive av den ene halvdelen og hente deg en kopp gratis kaffe i cafeen.

Mer om besøkssenteret: Bane NORs finstue er åpen for alle

 

Oppdragsgiver: Bane NOR

Kategori: Tjenester

Leveranse: Brukeropplevelser