Sanntids togkart

Med Bane NORs nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge.

Tjenestedesign digital brukeropplevelse
Brukeropplevelse kart
Tjenestedesign brukeropplevelse
Tjenestedesign og brukeropplevelse
Brukeropplevelse

Bakgrunn

Kunde- og trafikk informasjon (KTI) i Bane NOR ønsket å vise sanntidsinformasjon av gods- og persontog i en kartløsning. Signalene og dataene var tilgjengelige, men den visuelle løsningen manglet.

 

Oppgave og løsning

Ved hjelp av kartet kan du se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg.

Filmsnutten er tatt med mobil fra nettsiden Togkart.

Grid har designet grafikken på symbolene. Kompleksiteten lå i at kjente statiske symboler også må fungere i bevegelse. Dette gir utfordringer i forhold til hvordan de skal snu, overlappe og tydelig skille seg fra stasjonene, og hvordan stasjoner og linjer vises i ulike zoomnivåer samtidig som de er forskjellig fra kartunderlaget.

Grid jobbet i tillegg til den visuelle interaktiviteten også med popups og stasjonsvisning.

Ved bruk av Scrum ble 150 originaler satt i system og overlevert Geodata som sto for den tekniske gjennomføringen.

Løsningen ble lansert i sosiale medier og på web 1. juni 2016.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Kategori: Tjenester

Leveranse: Brukeropplevelse

Samarbeid: Geodata