Nationaltheatret

Nationaltheatret stasjon rommer både T-bane, tog og Flytog, noe som måtte gjenspeiles i skilting og veivisning, og særlig i inngangspartiene.

Nationaltheateret_skilt

Bakgrunn

Knutepunktet Nationaltheatret sine inngangspartier til tog og T-bane har lenge vært modne for oppgradering. Etter lang og tro tjeneste var skiltene nedslitte og ødelagte, og bidro til et negativt inntrykk av stasjonen.

 

Oppgave og løsning

Nationaltheatret stasjon rommer både T-bane, tog og Flytog, noe som måtte gjenspeiles i skilting og veivisning, og særlig i inngangspartiene.

Ruter, Jernbaneverket og Flytoget måtte derfor inngå noen kompromisser i forhold til egne skilt- og designprogram, for å skape ett felles produkt der vinklingen måtte være: “Hva trenger brukeren?”

Nationaltheateret_skilt_1-1920x1080

Løsningen ble et operatørnøytralt skiltprogram, som gir uttrykk for et felles kollektivnett der T-bane, tog og Flytog sammen danner nettet.

I forbindelse med skiltingen var det også behov for å behandle veggene. Spiler i Kebony, ble brukt til å skjule rullegitter og slitte bakvegger, samtidig som trematerialet gir et varmere og vennligere førsteinntrykk.

Velkommen til Nationaltheatret!

Nationaltheateret_skilt_3-1920x1080
Nationaltheateret_stasjon_skilt-1920x1080