Ruter Østensjøbanen

Det var helt nødvendig med omfattende oppgradering for å kunne doble frekvensen på togavgangene.

ruter_ostensjobanen_grid

Bakgrunn

10. januar 2016 gjenåpnet banen etter å ha vært stengt i ni måneder. Østensjøbanen hadde skinner og infrastruktur fra 1967.

For å doble frekvensen på togavgangene var det helt nødvendig med omfattende oppgradering. Med dette ble også alt nytt på plattformene. Ny belysning, nye leskur og nye informasjonselementer.

ruter_ostensjobanen_grid__1-1920x1080

Oppgave og løsning

Grid har i samarbeid med Ruter utarbeidet skiltplaner for samtlige stasjoner. Dette innebærer planlegging av veivisningsskilt, informasjonsmontre, stasjonsnavnskilt og fjernsignal, samt planlegging av billetteringsinstallasjoner, alt ut fra et brukerorientert ståsted.

Ruters høye ambisjoner om å tilby trafikantinformasjon for alle typer reisende gjør at alle informasjonsbærere og deres plasseringer er gjenstand for svært grundige vurderinger. Prinsippene for veivisning ble utviklet i 2011, og har siden blitt brukertestet og videreutviklet fram til i dag. 

Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign.

Vi gratulerer Ruter og Sporveien med flotte og nyoppussede stasjoner på Østensjøbanen!

ruter_ostensjobanen_grid__2-1920x1080
ruter_ostensjobanen_grid__4-1920x1080
ruter_ostensjobanen_grid__5-1920x1080
ruter_ostensjobanen_grid__6-1920x1080
ruter_ostensjobanen_grid__7-1920x1080

Noen av stasjonsbyggene har også fått nytt liv gjennom veggkunst. Flere tusen reisende kan glede seg over nyoppussede stasjoner og raskere bane til Bøler. I april åpnet også de tre siste stasjonene og trekningen Stortinget – Mortensrud ha nå doblet kapasitet.

ruter_ostensjobanen_grid__8-1920x1080
ruter_ostensjobanen_grid__krydder_tekst-960x540

Oppdragsgiver: Ruter

Samarbeid: Sprint Consulting

Foto: Marc Thirouin