Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Brukeropplevelse Oslo
Wayfinding Oslo
Veifinning og brukeropplevelse
Wayfinding Oslo
Brukeropplevelse Oslo

Fjordbyplanen

Havnepromenaden ble vedtatt som del av Fjordbyen i bystyret i februar 2008, der det gis føringer om en promenade «langs hele sjøen som er gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet». 

I en flertallsmerknad fra bystyrets byutviklingskomité i februar 2008 heter det: «Havnepromenaden skal utvikles slik at den binder sammen øst og vest. Det skal tilrettelegges for en sammenhengende promenade og sykkelvei fra Ljanselva i øst til Lysaker i vest».

Logo

Havnepromenaden handler foreløpig om etablering av midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i tidlig fase.

Kontainere symboliserer havnevirksomheten som nå flyttes ut av sentrum. De formidler Oslos historie og byutvikling samtidig som de er visuelle og gjenkjennelige landemerker.

Samarbeidende arkitekter og designere

I 2014 vant Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, MMW arkitekter, Halogen og Grid konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfattet planlegging, prosjektering, produksjon, levering og gjennomføring frem til åpning juni 2015.

Wayfinding i Oslo

Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom et designprogram og navigasjonsprinsipper, landskapsgrep, og tegneserien om Krüger og Krogh som gjengir 60-tallets Oslo.

 

Fra kontainerhavn til promenade

Med fokus på sjøfronten slik den fremsto på 1960-tallet viser prosjektet hvilke enorme endringer havna, byen og samfunnet har vært gjennom takket være introduksjonen av kontaineren for 50 år siden.

I tillegg peker prosjektet fremover og viser noe av utviklingen vi fremdeles står ovenfor i det 9 km lange området som strekker seg fra Frognerkilen til det som i sin tid het Grønlia, nå Kongshavn. Hele promenaden er planlagt ferdigstilt i 2030.

Havnepromenaden visuell identitet
Ikoner pictogram

Grid har stått for visuell identitet og tilhørende designprogram; design av temasymboler, trasémerking og trasékart i tillegg til regi og layout av informasjonstavler.

Søndag 14. juni var det høytidelig åpning og folkefest – se bilder fra folkefest på sjø og land.

Veifinning Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Kategori: Tjenester

Leveranse: Visuell identitet | brukeropplevelse

Samarbeidspartnere: Bjørbekk & Lindheim, MMW, Halogen, Grid branding, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Fotograf: © Nils Petter Dale