Ruter skiltsystem for T-bane

Det var nødvendig å finne de beste løsningene for alle berørte uten å kompromisse med de reisendes behov.

ruter1
ruter2
ruter3
Trikk

Bakgrunn og oppgave

Målet var et sømløst, intuitivt informasjonssystem på brukernes premisser. Utviklingen av skiltprogrammet gikk fra å være et typisk wayfinding prosjekt til å handle om reiseopplevelsen.

I arbeidet med det nye systemet har designerne kartlagt og analysert hele reisens etapper og kommunikasjonsflater. Kravene til universell utforming, funksjonalitet og teknisk utførelse har vært høye.

Lesbarhet, tilgjengelighet, forståelse og logikk er nøkkelord. Den reisende skal ikke ha behov for tidligere erfaring eller innlært forståelse i møte med Ruter sitt system.

Skiltene skal informere og bekrefte det du trenger å vite nøyaktig når du trenger det. Det handler om å forsterke positive opplevelser og ikke minst eliminere kilder til

Ruter-skiltsystem

Designprosessen har vært særdeles grundig og omfattende med involvering av flere interessentgrupper og designdisipliner.

Omfang og resultat

Skiltsystemet er bygget opp av et modulbasert rammeverk hvor informasjon enkelt kan skiftes og vedlikeholdes. Alt fra utformingen av de fysiske skiltene, plassering, og det grafisk innholdet med farger, piktogrammer og tekst, er optimalisert med hensyn til brukerne og funksjonalitet.

Skiltsystemet blir rullet ut på Ruters over 100 T-banestasjoner (2014/15) og det er stilt store krav til robusthet og fleksibilitet, både i uttrykk og funksjonalitet.

Systemet skal tåle ulike værforhold, varme og kulde, hærverk og brann, stå godt til lokal arkitektur og kunst, og være bestandig over lang tid.

Ruter_wayfinding

Design for offentlig transport krever også løsninger som passer alle, spesielt de med funksjonsnedsettelser. Universell utforming var derfor et sentralt krav.

Utformingen ble gjort i samarbeid med flere aktører som Sporveien og Oslo T-banedrift, samtidig som det skulle ha en klar sammenheng med Ruters øvrige systemer. Det var nødvendig å finne de beste løsningene for alle berørte uten å kompromisse med de reisendes behov.

Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign.

 

Oppdragsgiver: Ruter