Norsk Byggtjeneste

Restrukturering av hoved- og undermerker danner fundamentet for hvordan produkter og tjenester inngår i ett system som skaper helhet og synergi.

01_BT_logo_sml

Bakgrunn

Norsk Byggtjeneste AS er Norges største formidler av byggeregler og byggevaredata, og tilbyr unike informasjonsprodukter til byggenæringen, herunder byggevarehandelen, byggevareindustrien, rådgivende ingeniører, arkitekter, offentlige etater (stat, fylke, kommune), entreprenører, byggmestere og byggherrer.

Byggtjeneste opplevde at navn/begrepsapparat, en betydelig portefølje undermerker, samt visuell identitet og profil ikke jobbet i tråd med mål og verdier. Kjennetegn og fremtoning reflekterte ikke lenger virksomhetens verdiskaping på en god og fremtidsrettet måte.

 

Oppgave og løsning

Oppgaven i denne forbindelse var en grundig merkestrategisk prosess og konvertering til «branded house» med enklere og mer pedagogisk formidling av tildels svært komplekse tjenester og leveransesystemer.

00_BT_logo_forside_sml

Merkestrategien dannet solid beslutningsgrunnlag for valg av tiltak og virkemidler i designprosessen. Restrukturering av hoved- og undermerker danner fundamentet for hvordan produkter og tjenester inngår i ett system som skaper helhet og synergi.

Grid Design har utviklet merkevare- og designkonsept, visuell identitet, modeller og illustrasjoner.

03_BT_digitale_medier_sml
04_BT_visittkort_sml
05_BT-samleside_sml
09_BT_eks_ill_symbol_sml
Digitale medier Norsk Byggtjeneste

Oppdragsgiver: Norsk Byggtjeneste AS

Programmering og animasjon: Netron