Opera Software hovedkontor

300 ansatte til ny lokaler og hovedkontor i Nydalen. Et sted for utvikling av fremragende produkter og tjenester for brukere verden over.

Opera_Software_gang3
Opera_Software_gang
Opera_Software_gang4
Opera_Software_gang2
Opera_Software_sofa
Opera_Software_Inngang
Opera_Software_kantine

300 ansatte til ny lokaler og hovedkontor i Nydalen. Et sted for utvikling av fremragende produkter og tjenester for brukere verden over.

Opera Software utvikler løsninger som gir mer enn 350 millioner brukere tillgang til nettet og har kontorer på mer enn 25 lokasjoner over hele verden.

Ved selskapets nye hovedkontor i Oslo trengte de et nytt sted de kunne identifisere seg med og vokse i. Et sted som kunne fasilitere og reflektere deres evne til å utvikle fremragende produkter og tjenester for brukere verden over.

Opera_Software_resepsjon-960x540

Grid fasiliterte optimaliseringen av arealet. Vi hadde workshoper i grupper for å avdekke den enkelte ansattes rolle og samarbeid mellom avdelingene på tvers.

Utfordringen var å finne en god løsning med å fordele alle over fem etasjer mest mulig riktig for å oppnå godt samarbeid og god arbeidsflyt. I samråd med de ansatte fant vi fram til ønsker om egen identitet og krav til de nye kontorlokalene. Med dette som grunnlag beskrev vi behovene for renovering og innredning for alle fem etasjer bestående av kontorlandskap, sosiale soner, lobby, kantine og resepsjon.

Opera_Software_detalj-960x540

Grid stod for planløsning av alle etasjer, valg av overflatebehandling gulv, vegger og tak. Interiørdesign for løse og faste innredninger, og valg av belysning, i tillegg til omfattende prosjektledelse for prosess, bestilling, levering og montering. Alt dette innenfor en veldig kort frist.