Gjør møtene mer effektive!

- - 02. desember 2015
Hva-er-et-møte_Grid

Mange ledere bruker halve tiden sin i møter. Og anser halvparten som bortkastet tid.

Avsporinger og irrelevans

Norske ledere bruker ca 40% av uken på møter, og 40% av tiden er ansett som uproduktiv (Henning Bang, Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo). I et generelt anslag fra Fontier Assoc regnes det med at i gjennomsnitt er 25% av arbeidsdagen bortkastet på grunn av meningsløse møter.

Ifølge undersøkelser er viktigste grunn hyppige avsporinger og for mye irrelevant informasjon. For egen del vil jeg legge til; manglende informasjon om hensikten og ønsket resultat av møtet – og hvorfor er jeg i dette møtet?

Det er altså MYE å vinne på å utvikle kompetanse på god møteteknikk.

Her er oppskriften.

Mer effektive møter from GRID Design AS

Ønsker du engelsk versjon finner du den her