Arbeidsmiljøet er organisasjonens scene

- - 22. juni 2017
dzn_Facebook-Headquarters-by-Studio-OA-20-1813x1080

Facebook hovedkontor er et sted der omgivelser spiller en betydelig og bevisst rolle i selskapets utvikling – og det ligner ingenting du finner i Norge…

Opplevelsesdesign* i organisasjoner

Design organisasjonen for samarbeid og produktivitet, for trivsel og spenning, for kreativitet og innovasjon – design basert på organisasjonens verdier, ideer, ambisjoner og verdiskaping.  

Design den fleksibel og aktiv, energisk og selvsagt tilpasset det som skapes og utvikles i lokalene. I dag er det en tendens til å se arealeffektive landskaper som det ekstreme universalverktøy.

Toppbildet er lånt fra Dezeen sin fotoreportasje Facebook Headquarters by Studio O+A

Hvor mange kvadratmeter kreves for å lage en god idé?

Spørsmålet er like umulig som at svaret er å tenke arealeffektivitet. Arealer koster penger og jo mer sentrale de er, jo høyere er kostnadene. Selvsagt er kontor- eller arealleie en innsatsfaktor i organisasjonens verdiskapning.

Arbeidplass_opplevelsesdesign_spotify-960x628

Spotify organiserer innovasjon og verdiskapningen i squad areas. Bildet er lånt fra en artikkel om Spotify i Ways We Work

Feilene på bildene fra både Facebook og Spotify er opplagte. Sett fra en tradisjonell tilnærming til hvordan den tradisjonelle, norske tilnærmingen til kontorer og arbeidsplasser er, kan man i det minste peke på følgende:

  1. Manglende arealeffektivitet
  2. Utydelig aktivitetsbasert organisering
  3. En serie brudd med vanlige HR-, HMS- og andre forventninger til arbeidsmiljøet
  4. For mange og uryddige sosiale soner
  5. Uklar identitet
  6. Mikser jobb og fritid på en uklar måte
  7. Fyll inn forskjellene på Facebook og det “riktige” miljøet du selv sitter i…

Begrep som klustere, coworking-spaces, serendipity og fleksible løsninger er i startfasen og sammen med teknologisk utvikling vil valgene av strategisk estetikk og funksjonalitet bli avgjørende.

Hvorfor er Facebook så ulik Orkla, Statoil og Storebrand – deres verdier er nesten like!

Mot eller modig. Åpen. Til å stole på. Lagånd. På tå hev. Tett på. Inspirerende. Rask. Enkelt for kunden. Veldig likt.

Men poenget er ikke at Orkla med fler skal bli som Facebook, poenget er at de ikke skal bli som om deres verdier var noen andre, enhver arbeidsplass må bruke sin identitet, ikke som tema, men som premissgiver for corporate interior.

Det er idékraften som ligger i å designe et arbeidsmiljø, den skal være like sterk som andre steder der verdier og identitet bygges.

Corporate interior design basert på selskapets verdier og kultur

Hvorfor kan Facebook og ikke dere? Selvsagt kan dere. Det handler om bedriftens interiør sin rolle i forhold som arbeidsgivers merkevarebygging, kulturutvikling, verdier og innovative evner.

Et kontor er ikke et kontor eller en arbeidsplass, det er et organisatorisk, motiverende og estetisk uttrykk for virksomhetens idé, idealer, verdier, kultur – og dens evne til innovasjon og endringskraft.

Design_arbeidsmiljo_Grid-960x705

Det er mye pinterestfint å la seg inspirere av, men den viktigste inspirasjonen til designet skal komme fra organisasjonens egne verdier, identitet, kultur, ambisjoner og ikke fra hva andre har fått til?

Verdens sterkest voksende virksomheter vet hvordan de skal designe omgivelsene for å tiltrekke, holde på og utvikle talentene. Det er også slik at kontorene etterhvert flyter ut, hovedkontorene spres; coworking, satelitter, pop-up-kontorer, prosjektetableringer, innovasjonshuber, mm vil forandre vår måte å utnytte virksomheten interiør som design av intuitive opplevelser som først og fremst styrker kreativitet og verdiskaping. Ergo trivsel.

Designdrevet merkevarebygging

Det har blitt sagt så ofte de siste ti, femten årene at man begynner å glemme viktigheten av employer branding – ikke bare som rekruttering, men i kraft av å beholde, inspirere og utvikle medarbeidere!

For de fleste organisasjoner er selve fundamentet det å ha de riktige ansatte – de som kan gi skaperkraft, utvikling, salg, innovasjon, endringer. Sammen med en tydelig identitet; kultur og verdier – er arbeidsplassen og arbeidsmiljøet det aller viktigste og synlige bevis i hverdagen på hvem og hva organisasjonen er… og hvem og hvorfor de som bruker talentet sitt er der.

Design for forandring eller forsterking

Ledelse handler om å påvirke opplevelse og atferd. Dette er et anerkjent faktum med hundrevis av innfallsvinkler – enten det gjelder å lede opplevelse og atferd for medarbeidere, kunder, leverandører, forventninger eller opplevelsen av virksomhetens samfunnsansvar.

Change_boka-960x1183
Les boka og/eller ta en prat med oss

Design handler om å påvirke opplevelse og atferd. Fordi opplevelse og atferd styres av følelser påvirket av estetikk og funksjon, innebærer dette at følelser og atferd blir en strategisk utfordring.

Ta kontakt med meg i Grid og/eller kjøp deg litt å lese her: Change your Space, Change your Culture

Boka “Change your space, change your culture” bekrefter våre ideer

For tida leser jeg denne boka fra 2014 som markedsføres under overskriften “a new vision of the productive and innovative workspace.” Den bekrefter våre tidligere refleksjoner rundt tema. Mitt utgangspunkt er og har vært; vil du styrke kulturen og organisasjonens verdier må det oppleves i deres fysiske omgivelser. Design er opplevelser.

Bruk 45 sekunder på dette sitatet

“…For example, many companies place mission and values statements on their websites, on prominent walls, and in print media.

These statements usually carry ideas like integrity, service, teamwork, diversity, dignity, empowerment, and partnership. But the designed spaces may reveal a strong shadow culture og hierarchy, control, command, and fear.

By moving the space into alignment with access, collaboration, and value to the company, the true culture will be exposed. Trust me; it will not give up without a fight. …”

Ta styring over viktige, strategiske valg
 

En arbeidsplass er et organisatorisk, motiverende og estetisk uttrykk for virksomhetens idé, idealer, verdier, kultur – og dens evne til innovasjon og endringskraft.

Begrep som klustere, coworking-spaces, serendipity, branded house og fleksible løsninger er i startfasen og sammen med teknologisk utvikling vil valgene av strategisk estetikk og syn på lokaliteters egenskaper bli avgjørende. Alle beslutninger skal og må bidra til å underbygge det virksomheten ønsker å oppnå.

Øivinds profil på LinkedIn

*Experience design (XD) is the practice of designing products, processes, services, events, omnichannel journeys, and environments with a focus placed on the quality of the user experience and culturally relevant solutions.

An emerging discipline; experience design draws from many other disciplines including cognitive psychology and perceptual psychology, linguistics, cognitive science, architecture and environmental design, haptics, hazard analysis, product design, theatre, information design, information architecture, ethnography, brand strategy, interaction design, service design, storytelling, heuristics, technical communication, and design thinking.